โคโยตี้เต้นโคตรยั่ว

คณะละครไทยและวง Pi Paat ในสมัยรัตนโกสินทร์มีความก้าวหน้าทางดนตรีที่ดีเริ่มต้นด้วย ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มกลองให้กับวงปี่พาทย์ 2 วงและระนาดระนาดเพิ่มเติม 1 วง ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 2 พี่น้องของเขาได้บรรเลงเพลงหนึ่งแล้วนำมาปรุงเป็นชิ้นเล็ก ๆ ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 ผู้ผลิตระนาดและฆ้องเล็ก ๆ ได้สร้างกลุ่มผู้สมคบคิดขึ้นสองกลุ่ม...

Back to Top