โคโยตี้เต้นโคตรยั่ว

คณะละครไทยและวง Pi Paat ในสมัยรัตนโกสินทร์มีความก้าวหน้าทางดนตรีที่ดีเริ่มต้นด้วย
ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มกลองให้กับวงปี่พาทย์ 2 วงและระนาดระนาดเพิ่มเติม 1 วง
ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 2 พี่น้องของเขาได้บรรเลงเพลงหนึ่งแล้วนำมาปรุงเป็นชิ้นเล็ก ๆ
ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 ผู้ผลิตระนาดและฆ้องเล็ก ๆ ได้สร้างกลุ่มผู้สมคบคิดขึ้นสองกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการฆ่า, หูใหญ่, หูเล็กมันก็มีขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีความสามารถในการใช้งานเช่นกันวงออเคสตราคู่เกิดขึ้นกับสาวกของระนาด, ฆ้องเล็กและเครื่องดนตรี
ในสมัยรัชกาลที่ 4 วงปี่พาทย์นั้นเจริญรุ่งเรืองมากโดยนายทหารต่างชาติขุนนางและราชินี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯว่าเส้นที่ยาวกว่าและสั้นกว่านั้นเล็กและเรียงตัวเป็นวงกลมคล้ายกันหมุนเป็นวงกลมและมีเขี้ยวโลหะที่คล้ายกัน และระนาดโลหะขนาดเล็กและทรงพลังมากขึ้นในวง Pi Paat และวง Pi Pa Pa นี้เป็นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้นและ Seawoo ผสมในวงออเคสตราด้วยเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า
ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีวงดนตรีดั้งเดิมที่เจ้าชายกรมพระยากรมเจ้าชายกรมพระยานริศรานุวัฒน์จัดให้มีการเล่นเปียโนและเสียงเล็ก ๆ จนกระทั้งระนาดกับไมเคิลเช่นกัน นำฆ้องชัยหรือฆ้องอื่น ๆ มาเรียงลำดับ 7 ครั้งเพื่อแยกออกจากกันอย่างมือแอฟริกา เสียวสาว น่าเย็ด ญี่ปุ่นเสียวหี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปในรัชกาลที่ 6 การแสดงดนตรีได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากโดยเจ้าชาย มกุฎราชกุมารขอแสดงความยินดีกับการสร้างสองชุดประดับด้วยขนนกและตกแต่งด้วยเลื่อมสวยงามด้วยตัวอักษรของวันคล้ายวันพระราชสมภพที่สวยงามมาก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งวงดนตรีขึ้นโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในฐานะเพลงเขมรและออนออนและเพลงเปลี่ยนกะ 3 ชั้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี 2475 เพลงไทยได้รับการประกาศว่าเป็นมหาเศรษฐี การฟื้นฟูดนตรี จากนั้นหลายต่อหลายครั้งในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับอาจารย์หลายเพลง แต่ยังคงอยู่ในหลวงของพระองค์ในเพลงไทยพร้อมด้วยโน้ตของทุนการศึกษาเพื่อเผยแพร่เพลงไทยเป็นบันทึกต่างประเทศจนเป็นที่นิยมในวงการเพลงทั่วไป

Back to Top